Vedlikehold


Vedlikehold av en ferdigplen er avgjørende for hvordan plenen holder seg over tid

vanning av plen

Klipping

Plenen bør klippes første gang så fort den har rotfestet seg og begynner å gro, vanligvis etter ca. to uker. Siden bør den klippes minst en gang pr. uke i vekstsesongen, litt sjeldnere vår og høst. Klipp såpass ofte at du unngår å klippe vekk mer enn 1/3 av den totale gresshøyden hver gang. Klippehøyden må ikke være lavere enn 3,5 cm, kortere klippehøyde vil føre til at enkelte grasarter kan gå ut og mosen får gode vilkår. Klippehøyden bør økes litt utover høsten.

Gjødsling

Gjødsling er viktig for å sikre god vekst og hindre etablering av mose. Plenen bør gjødsles med 4 kg fullgjødsel pr. 100 m2 om våren og 2 kg fullgjødsel eller kalksalpeter i begynnelsen/midten av juni. Ved stor slitasje, mye nedbør og lett jord bør det gjødsles hver 3-4. uke i vekstsesongen. Plener som får mye gjødsel vokser mye og får stor slitestyrke, men de må også klippes ofte! Kalking bør gjøres hvert annet til tredje år, helst tidlig om våren, med 15 kg kalk pr. 100 m2. Hyppigere kalking kan vurderes på spesielle jordforhold, særlig i Sør-Norge.

Krav til gjødsling

Vær oppmerksom på at grasartene som inngår i en ferdigplen har litt ulike krav til gjødsling, vanning og klippehøyde. Avhengig av bruksmåte og vedlikehold vil artsblandingen endres over tid.

Raking

Raking av plenen høst og vår er et viktig vedlikeholdstiltak. Løv og langt gress må fjernes om høsten for å unngå at plenen blir ”kvalt” over vinteren. Vårrengjøring gir lys og luft til nye skudd.

Vanning

Vanning utover det som er nødvendig i etableringstiden bør unngås. Gresset skal vannes først når det viser visningssymptomer og misfarging, og da med minst 20 mm hver gang. Hyppig og overdreven vanning med små mengder vil føre til at røttene bare utvikles i det øverste jordlaget. Vanning om våren kan være direkte skadelig.

Slitasje

Plener er ofte utsatt for stor slitasje på små områder. Forsøk å flytte fotballmålet eller basketkurven litt rundt, og unngå hard bruk vår og høst. Grasdekket må få tørke opp om våren og bør ikke belastet fullt før etter første klipping. Etter hvert som grasveksten minker utover høsten bør bruken reduseres. Unngå å tråkke på graset de første 3-4 frostnettene. Mye tråkk og hardtrampet snø om vinteren kan føre til isdannelse og isbrann/soppskader.


Ved legging om høsten, spesielt i fuktig klima, kan det dukke opp hattsopper i plenen – Disse forsvinner etter noen runder med gressklipperen.

hattsopp i plen

Mose i plenen

Mose kan være et midlertidig problem etter tørke eller mer vedvarende, noe som tyder på et problem med underliggende tilstander. På nye plener kan dette skyldes dårlig grunnarbeid. På etablerte plener kan årsakene være sure grunnforhold, mangel på gjødsel, utilstrekkelig lufttilgang, dårlig drenering eller skygge. Å drepe og fjerne mosen er bare starten. For å beholde en mosefri plen så er vedlikehold avgjørende for å opprettholde god plenhelse.

Fjerning av mose

Dette er et eksempel på et program du kan følge for å bli kvitt mose, og hindre at det kommer tilbake.

Høstbehandling

Påfør gjødsel og mosefjerner tidlig på høsten. Når mosen har brunet eller svertet, rak over plenen. Bland sammen en toppmasse av tre deler leirjord, seks deler hagesand og en del torverstatning etter volum. Hvis gresset er tynt på en plass, så plenfrø over lett før du påfører toppmassen med ca. 17-34g per kvm.

Vårbehandling

Fra midten til slutten av mars påfører du vårgjødsel og mosefjerner i fint vær. I begynnelsen av april raker du lett over for å fjerne død mose. Så deretter med et tynt lag plenfrø over området og lett påfør litt toppmasse over om nødvendig.

hulling av plen

Forebygging

For å hindre at mosen kommer tilbake, sørg for kraftig gressvekst ved å gjødsle og gi plenen regelmessig vedlikehold, med særlig vekt på følgende:

Når du sår eller legger en plen i et skyggefullt område, bruk en gressfrøblanding eller torv spesifisert for skyggefulle områder. Om det er mulighet for å redusere skygge vil dette også hjelpe.

For kompakte områder bruk en hagegaffel å pigge plenen, eller en mekanisk hullmaskin på større plener. Dette vil lufte torven.

På tung jord bør du også bruke en manuell eller mekanisk hullmaskin for å ta ut små plugger av jord hvert tredje eller fjerde år, og deretter fordele en blanding av tre deler sandaktig leirjord, seks deler hagesand og en del torverstatning etter volum.

Unngå å klippe gresset for kort. På svært sur jord kan man anvende hage-lime på maks 50g per kvm (1½oz per kvm m). Dette vil redusere surhet og mose.

Del med andre!