Ferdigplen


Fra jord til ferdig plen på 1-2-3!

ferdigplen på pall

Villaplen

Vår ferdigplen benyttes til arealer der det ønskes rask etablering. Ideelt for boligområder, fotballbaner, skråninger, torvtak o.l. Vår villaplen er lett og legge, fri for sykdommer og ugress. Eldre, nedslitt plen kan erstattes ved å tilføre 4-5 cm matjord på toppen, planere ut og siden rulle ut ferdigplen.

Ferdigplen er gress produsert på store arealer med gode vekstforhold. Plenen gjødsles, klippes og vannes for å få et optimalt produkt. Etter halvannet til to år er plenen klar til levering. Plenen skjæres med spesialmaskiner i en tykkelse på 1,5-2 cm. Den leveres i ruller som er enkle å legge ut. Profesjonelle produsenter med lang erfaring og solid fagkunnskap sikrer topp kvalitet på plenen.


Plen er ferskvare og bør legges ut snarest etter at den er mottatt

Legging av ferdigplen

planering med rive

Forberedelser

 1. En ferdigplen må legges på et fast, ikke hardpakket underlag. Rak lett over før du legger plenen slik at røttene får god jordkontakt. Dersom vekstmassene er dårlige kan man tilføre et topplag av sandblandet matjord.
 2. Underlaget bør være mest mulig rett og i vater. Groper og søkk må jevnes ut, noe som er viktig for å sikre god kontakt med underlaget, unngå dammer hvor det kan bli stående vann. Det vil også bli enklere å klippe plenen, men bruk gjerne valse eller trommel for best resultat.
 3. Løsne jordlaget i toppen lett med ei rive.
 4. Spre ca. 3-4 kg fullgjødsel og ca. 20 kg kalk pr. 100 m2 ut over plenen, men sørg for jevn fordeling.
 5. Til slutt måler du opp arealet og plenen kan bestilles. Avtal levering slik at den kan legges ut umiddelbart etter mottak.

Eldre, nedslitt plen kan erstattes ved å tilføre 4-5 cm matjord på toppen, planere ut og siden rulle ut ferdigplen.

Utrulling

 1. Plen er ferskvare og bør legges ut snarest etter at den er mottatt.
 2. Rull plenen ut. Pass på å dra skjøtene godt sammen. Det anbefales å starte utrulling fra arealets lengste rette kant.
 3. Skjær til endestykker og kanter med en spiss spade eller kniv.
 4. Unngå å tråkke på nyutlagt plen. Legg gjerne ut en planke til å gå på ved legging av hjørner, kanter osv.
 5. Husk å vanne plenen umiddelbart etter legging. Plenen trenger ca 20 mm. vann annenhver dag den første uken. Deretter kan intervallene forlenges gradvis ettersom røttene begynner å feste seg.
 6. Ta hensyn til nedbør ved vanning. Med en vanlig hageslange tilsvarer 20 mm. ca. 3 timers vanning på samme sted. Vann gjerne om kvelden for å minske fordampingen.

Plen er ferskvare og bør legges ut snarest etter at den er mottatt.

legging av ferdigplen

Del med andre!